Onderstaande tekst is het omschreven fokdoel en rasbeschrijving van zowel het Nederlands Texelaar Stamboek en het Noordhollands Texelaar Stamboek .
Er is meer over de TEXLAAR te vinden op de site www.texelsheep.nl

 

Fokdoel
De beide Texelse stamboeken stellen zich tot doel de kwaliteit van de volbloed Texelaars zo veel mogelijk te verbeteren. Het fokdoel, dat hierbij aansluit, gaat uit van:
* een volwassen ooi werpt gemiddeld 2 lammeren per worp;
* snelle groei van de lammeren;
* behoud van goede moedereigenschappen;
* optimalisatie van de karkaskwaliteit.

 

In de Nederlandse Texelaarfokkerij wordt de laatste jaren naast een verdere verbetering van de bevleesdheid, veel aandacht besteed aan groei, vruchtbaarheid en functionaliteit van de dieren. Het ontwikkelen van een vruchtbaarheidsindex en een groei´ndex heeft hier een waardevolle bijdrage aan geleverd. Het resultaat is grotere, langere dieren die gemakkelijk 2 lammeren dragen en werpen.

 

Rasbeschrijving

 

De Texelaar is een middelzwaar schaap. Een volwassen ram weegt circa 95 kg en heeft een schofthoogte van circa 70 centimeter. Een volwassen ooi weegt ca 75 kilo en heeft een schofthoogte van circa 68 centimeter. De Texelaar lammert ÚÚn keer per jaar af. Volwassen ooien werpen en zogen doorgaans twee lammeren per worp. De eerste worp kan reeds op 1-jarige leeftijd van een ooi plaats vinden. De Texelaar heeft een zeer goede slachtkwaliteit. De vetbedekking is optimaal. Het lichaam van de Texelaar is ruim gebouwd, balkvormig en doet massaal aan. De kop is sprekend, heeft goede verhoudingen en is voorzien van een recht neusbeen en een brede bek. Verder is een zwarte neusspiegel en een blanke beharing aansprekend. De hals is voldoende lang en correct geplaatst. De romp is in zijn geheel best bespierd; met extra gevulde lendenen en dijen. De voor- midden en achterhand vormen een evenredig geheel. De voorhand is breed en diep; met een goed geplaatste, vrij lange schouder en een voldoend ver naar voren doorlopend borstbeen. De middenhand is lang, breed met voldoende diepte in de ribben en brede, sterke lendenen. De achterhand is breed terwijl het kruis lang en licht hellend is. Het beenwerk is fijn van structuur, droog en krachtig. Het is zowel in gang en stand correct. De wol is fijn, gesloten en vast gestapeld en bevat geen overtollig wolvet. De romp is bedekt met een witte vacht. Kop en benen zijn onbewold maar bedekt met wit haar. De staart is fijn en heeft een passende lengte.

 

In de Nederlandse Texelaarfokkerij wordt de laatste jaren naast een verdere verbetering van de bevleesdheid, veel aandacht besteed aan groei, vruchtbaarheid en functionaliteit van de dieren. Het ontwikkelen van een vruchtbaarheidsindex en een groei´ndex heeft hier een waardevolle bijdrage aan geleverd. Het resultaat is grotere, langere dieren die gemakkelijk 2 lammeren dragen en werpen.

sluiten